Linda Fluge ble utdannet psykolog (cand psychol) i 1984 ved Universitetet i Bergen. Hun flyttet året etter til Trondheim og arbeidet 2 år i Trondheim kommune som pedagogisk/psykologisk rådgiver. I 1987 fikk hun jobb i Sør- Trøndelag Næringsservice for å bygge opp Senter for organisasjon og ledelse. Kundegruppen var primært ledere i små og mellomstore bedrifter, samt grûndere. I 1996 startet Linda Fluge eget konsulentfirma i Trondheim, som hun fremdeles driver.

Hun har etterutdannelse i personaladministrasjon fra BI, utdannelse i Utviklingsledelse ved Ankerhus as (Danmark), samt en rekke kurs blant annet i prosessledelse, teamutvikling, konflikthåndtering, storgruppedynamikk og kommunikasjon.

I tillegg til å jobbe som psykolog og organisasjonsutvikler, er Linda Fluge billedkunstner, og har de senere årene hatt flere seperatutstillinger og utstillinger sammen med andre.